Czym są Otwarte Strefy Aktywności i jakie mają zalety

0

Otwarte Strefy Aktywności, w skrócie OSA są ogólnodostępnymi plenerowymi strefami aktywności. Przeznaczone zostały dla wszystkich grup wiekowych. Otwarte Strefy Aktywności są elementami małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Czym są Otwarte Strefy Aktywności

Takie miejsca, jak Otwarte Strefy Aktywności bardzo mocno wpływać mogą na integrację międzypokoleniową. W ostatnich latach widać, jak szybko przybywa w naszym kraju rozmaitych placów zabaw, obok których znajdują się np. otwarte siłownie. Ludzie oczekują takich rozwiązań. Trudno babci zajmującej się wnukami wybrać się z nimi na jakiś odległy plac zabaw, czy do galerii handlowych, w których zazwyczaj można zapewnić dziecku rozrywkę. Dobrze, żeby ta babcia czy mama, miały możliwość pójścia na spacer niedaleko swojego miejsca zamieszkania, wykorzystując czas między kolejnymi obowiązkami domowymi. Skorzystają na tym i dzieci i opiekunowie. Otwarta Strefa Aktywności ma zapewnić dobrze spędzony czas dorosłym i dzieciom.

Założenia OSA

Z założenia, Otwarte Strefy Aktywności powstawać mają w całej Polsce, tak aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał możliwość skorzystania w pobliżu miejsca swego zamieszkania z nowoczesnego obiektu sportowo rekreacyjnego, który umożliwi spędzenie aktywnego czasu. Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed tymi obiektami małej infrastruktury jest integracja społeczna osób w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej. Otwarta Strefa Aktywności ma zawierać oprócz siłowni na otwartym powietrzu także sprawnościowy plac zabaw dla najmłodszych, ale i strefę gier, a także relaksu. Wszystko to ma mieć odpowiednią otoczkę. Najlepsza będzie zieleń, odpowiednio zagospodarowana i przystosowana do potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Otwarte Strefy Aktywności mają więc być atrakcyjne i użyteczne. Poza tym mają znajdować się blisko ludzi, w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, czy w miejscach, które wymagają rewitalizacji, albo tam, gdzie kwitnie życie danej społeczności.

otwarte strefy aktywnosci

Główne zadania OSA

Otwarte strefy Aktywności mają wielofunkcyjny charakter. Mają integrować ludzi, pozwalać im na bycie razem i zacieśniać więzy społeczne. Niestety coraz częściej biernie spędzamy czas np. na oglądaniu telewizji. Mając możliwość wyjścia na świeże powietrze, gdzie w pięknym otoczeniu możemy spędzić czas z dawno niewidzianą sąsiadką, zawsze mamy alternatywę. I jeżeli tylko ludzie będą mieli możliwość spotkania się w jakimś ogólnodostępnym, ale wspólnym miejscu z pewnością będą korzystali z takich możliwości. Trzeba przy tym zauważyć, że istnieją bardzo szerokie możliwości realizowania zadania, poprzez np. budowę takich elementów, jak:

– street workout park/kalistenika,
– skatepark,
– parkour,
– trampoliny,
– dodatkowe place zabaw,
– miniboiska, boiska plażowe,
– boiska do sportów ulicznych,
– rozbudowane strefy relaksu, w tym również o charakterze sezonowym,
– tory bmx,
– pumptrack,
– zewnętrzne ścianki wspinaczkowe.

Gama możliwości jest zatem bardzo duża. Zakłada się realizację Otwartej Strefy Aktywności w dwóch wariantach: podstawowym bądź rozszerzonym. W wariancie podstawowym znajdować ma się siłownia plenerowa wyposażona w co najmniej sześć różnych urządzeń, a także strefa relaksu, w której znajdować się mają przynajmniej cztery ławki montowane do podłoża na stałe, a także urządzenie przeznaczone do gier edukacyjnych, np. gry w warcaby czy szachy także na stałe przytwierdzone do podłoża. Poza tym przestrzeń wokół ma być odpowiednio zagospodarowana. W wariancie rozszerzonym, poza tymi wymienionymi w podstawowej wersji elementami, zakłada się budowę placu zabaw, który będzie ogrodzony i znajdowały się na nim będą przynajmniej trzy urządzenia.

Otwarte Strefy Aktywności realizowane są w ramach Programu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program realizowany jest w oparciu o art. 86 ust 4 i 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Tekst zredagowany został na podstawie informacji zawartych w serwisie https://www.fitpark.pl/otwarte-strefy-aktywnosci-program-osa.html, Firma Fit Park specjalizuje się w wykonywaniu obiektów plenerowych do aktywnej rekreacji oraz udziela wsparcia na każdym etapie realizacji od projektu po montaż. Wszystkie urządzenia oferowane przez firmę Fit Park do siłowni plenerowych posiadają niezbędne certyfikaty.

Podziel się.

o autorze

Zostaw odpowiedź